به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید

1338
1343
1345
1346
1349
1359
1370
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1389
1390
1391
1392
1 / 20
نخستین محصول تولید ایران خودرو دیزل
2 / 20
کامیونت بنز ال پی
3 / 20
کامیون بنز 911
4 / 20
مینی بوس 319 بنز و اتوبوس بنز C302
5 / 20
کامیون واگن هود بنز
6 / 20
مینی بوس بنز 508
7 / 20
اتوبوس O355
8 / 20
مینی بوس هیوندایی کروس
9 / 20
ون بنز MB140/اتوبوس newplan-کامیون ln2
10 / 20
کامیون بنز NG
11 / 20
5 محصول
12 / 20
کامیون کشنده اکتروس-ون غزال
13 / 20
اتوبوس گاز سوز ایران خودرو دیزل
14 / 20
اتوبوس -اتگو
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20