به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : ارومیه-احد عطائی
کد نمایندگی : 431
آذربایجان غربی - ارومیه
تلفن نمایندگی : 04432535412
فکس : 04432535411
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : جاده سلماس- بالاتر از میدان فرودگاه روبروی پلیس راه