به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : عاملیت بازاریابی و فروش شهر قم (آرام-حیدری)
کد نمایندگی : 4104
قم - قم
تلفن نمایندگی :
فکس : 02537788656
نوع نمایندگی : عاملیت فروش
آدرس نمایندگی : ابتدای جاده قدیم تهران بلوار شهید رجایی شهرک خودرو واحد 1007