به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : قم - مصطفی ملا محمد کریمی
کد نمایندگی : 134
قم - قم
تلفن نمایندگی : 02533440207
فکس : 02533440208
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : قم جاده قدیم کاشان سی متری امیرکبیر نبش 15 متری سوم