به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : گرگان-علی ظلی
کد نمایندگی : 313
گلستان - گرگان
تلفن نمایندگی :
فکس : 01732185381
نوع نمایندگی : فروش و خدمات پس از فروش
آدرس نمایندگی : انتهای بلوار جرجان نبش جرجان 28 ( کیلومتر2 جاده گرگان-گنبد)