به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : شرکت ستاره دیزل البرز
کد نمایندگی : 133
قزوین - آبیك
تلفن نمایندگی : 50-02645383647
فکس : 02645383432
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : بعد از 3 راه نظر آباد 500 متری سیمان آبیک جنب مسعودبار