به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : تربت حیدریه-پیمان تابان تربت
کد نمایندگی : 514
خراسان رضوی - تربت حیدریه
تلفن نمایندگی : 05152294905
فکس : 05152294905
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : تربت حیدریه كیلومتر5 جاده مشهد مقابل بوتان گاز