به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : تبریز-علائی
کد نمایندگی : 410
آذربایجان شرقی - تبریز
تلفن نمایندگی : 04136373601
فکس : 04136373604
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : کیلومتر 4 جاده تبریز - تهران ورودی میدان بسیج- کوچه صنعت اول