به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : قائن- علی قربانپور
کد نمایندگی : 519
خراسان جنوبی - قائن
تلفن نمایندگی : 05632531490
فکس : 05632527394
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : حاشیه جاده سنتو- بسمت بیرجند بعد از كارخانه یخ