به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : شرکت نیرو دیزل کوار فارس
کد نمایندگی : 218
فارس - کوار
تلفن نمایندگی : 7-07137833303
فکس : 07125813081
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : کیلومتر2 جاده کوار به شیراز