به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : شرکت مرصادخودرو بستان آباد
کد نمایندگی : 414
آذربایجان شرقی - بستان آباد
تلفن نمایندگی : 86-04143331182
فکس : 04143331186
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : کیلومتر 5 جاده تبریز تقاطع اتوبان زنجان - تبریز