به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : شرکت امین خودرو مهریز یزد
کد نمایندگی : 541
یزد - مهریز
تلفن نمایندگی : 03532532100
فکس : 03532531139
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : جاده سنتو - جنب ایست وبازرسی شهید مدنی