به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : یزد-سیدمحمد ابریشمی
کد نمایندگی : 522
یزد - یزد
تلفن نمایندگی : 03535275441
فکس : 0353672864
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : زارچ بعد از روگذر الغدیر کنارگذر سرچشمه زارچ