به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : همدان-اكبرروراست
کد نمایندگی : 836
همدان - همدان
تلفن نمایندگی : 08134586607
فکس : 08134586322
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : همدان جاده كرمانشاه ابتدای شهرک صنعتی بهاران جنب آرد سینا