به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : عاملیت بازاریابی و فروش بندرعباس - دهقانی
کد نمایندگی : 4702
هرمزگان - بندرعباس
تلفن نمایندگی : 07633331599
فکس : 07633334248
نوع نمایندگی : عاملیت
آدرس نمایندگی : سه راه گمرک پشت مصلا جنب بانک کشاورزی