به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : ساوه-شركت پارس دیزل ساوه
کد نمایندگی : 813
مركزی - ساوه
تلفن نمایندگی : 08642427376
فکس : 08642427062
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : جاده احمد آباد بلوار موحد ساوجی روبروی باغ زرباف نبش خ مولد