به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : آمل- برادران جمشیدی
کد نمایندگی : 311
مازندران - آمل
تلفن نمایندگی : 01144242051
فکس : 01144242054
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : كیلومتر یك جاده هراز بعداز پلیس راه قدیم جنب رستوران میرقوام