به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : خرم آباد-شركت دقت كارخرم
کد نمایندگی : 822
لرستان - خرم آباد
تلفن نمایندگی : 06633400444
فکس : 06633407738
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : بلوار بهارستان-كیلومتر 2 جاده خوزستان روبروی جاده رادیو