به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : شركت کرمان صنعت حامد
کد نمایندگی : 532
كرمان - كرمان
تلفن نمایندگی : 03433350044
فکس : 03433316772
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : میدان سرآسیاب-ابتدای جاده ماهان