به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : خومه زار - اسکندر برامکی
کد نمایندگی : 219
فارس - ممسنی
تلفن نمایندگی : 07142633001
فکس : 07142633006
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : شهر خومه زار کیلومتر 12 محور نورآباد به قائمیه