به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : جهرم-بهروز رحمانیان
کد نمایندگی : 215
فارس - جهرم
تلفن نمایندگی : 4-07154342412
فکس : 0713342415
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : خ استاد مطهری- نرسیده به دانشگاه علوم پزشكی