به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : شیراز - سلیمان مکرم اکبرآبادی
کد نمایندگی : 220
فارس - شیراز
تلفن نمایندگی : 07137419593
فکس : 07137419791
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : بلوار خلیج فارس شهرک نمایشگاهی شهید خرم شکوه پ 1