به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : شیراز- همایونی
کد نمایندگی : 213
فارس - شیراز
تلفن نمایندگی : 42-07138321340
فکس : 07138321339
نوع نمایندگی : عاملیت
آدرس نمایندگی : بلوارامیركبیر 200متربالاتراز پلیس راه بعد از پمپ بنزین جدید