به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : زاهدان- محمدرضا افضلی
کد نمایندگی : 535
سیستان و بلوچستان - زاهدان
تلفن نمایندگی : 05433507525
فکس : 05433513683
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : بلوار شهید فاضلی-نرسیده به سه راهی كوثر پ 25