به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : شاهرود-هادی نیشابوری
کد نمایندگی : 142
سمنان - شاهرود
تلفن نمایندگی : 02332235557
فکس : 02332223138
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : اتوبان آزادشهر-بسطام-سه راهی كارخانه سیمان