به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : زنجان-علی اكبر عباسیون
کد نمایندگی : 325
زنجان - زنجان
تلفن نمایندگی : 8-02433799551
فکس : 02433799550
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : زنجان كیلومتر 6 جاده قدیم تهران