به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : دزفول-شركت خدماتی تولیدی دیزل خودرو خوزستان
کد نمایندگی : 716
خوزستان - دزفول
تلفن نمایندگی : 06142446556
فکس : 0616261237
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : پشت میدان بار مهدیه خ پائیز سوم نبش خ چهارم