به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : بهبهان - سید حسین نورافشان
کد نمایندگی : 727
خوزستان - بهبهان
تلفن نمایندگی : 06152733010
فکس : 06152731550
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : کیلومتر 5 محور بهبهان به گچساران جنب پلیس راه