به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : سبزوار- زارعی
کد نمایندگی : 513
خراسان رضوی - سبزوار
تلفن نمایندگی : 05144333311
فکس : 05144333313
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : کیلومتر 10 جاده تهران روبروی شهرک صنعتی استیر