به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : مشهد-سیدعلیرضا نجفی گل
کد نمایندگی : 516
خراسان رضوی - مشهد
تلفن نمایندگی : 05133412218
فکس : 05133419580
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : خیابان گاراژدارها - نبش كوشش 24