به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : مشهد-شركت خاورنگهدار
کد نمایندگی : 512
خراسان رضوی - مشهد
تلفن نمایندگی : 05133125892
فکس : 0513125892
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : كیلومتر 2 جاده قدیم نیشابور خ معاینه فنی خ ابریشم بین 3 و 5