به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : مشهد - شركت تولید قطعات خاور
کد نمایندگی : 511
خراسان رضوی - مشهد
تلفن نمایندگی : 05136654070
فکس : 05136652750
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : كیلومتر 4 جاده قوچان نبش خ آزادی 123