به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : بروجن-شركت خودرودیزل بروجن-رفیعیان
کد نمایندگی : 606
چهارمحال و بختیاری - بروجن
تلفن نمایندگی : 03834238000
فکس : 0384238001
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : بروجن- كیلومتر 1 جاده مباركه