به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : شهركرد-غلامرضااحمدیان دهكردی
کد نمایندگی : 604
چهارمحال و بختیاری - شهركرد
تلفن نمایندگی : 03833339463
فکس : 03833342100
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : ابتدای بلوار شهرکرد به اصفهان نرسیده به میدان قمربنی هاشم