به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : كرج-شركت فنی و مهندسی ستاره پارسیان جهان
کد نمایندگی : 113
البرز - كرج
تلفن نمایندگی : 02634168000
فکس : 02634702243
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : كمالشهر خ شهید بهشتی روبروی ظفر 5 کد پستی 3199784646