به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : قزوین-شركت شتا، خاص
کد نمایندگی : 121
قزوین - قزوین
تلفن نمایندگی : 02833554054
فکس : 0282555469
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : دوراهی همدان ابتدای جاده تاکستان روبروی باسكول صداقت نو