به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : تهران دفترمركزی ایران خودرودیزل
کد نمایندگی : 100
تهران - تهران
تلفن نمایندگی : 55272460,61
فکس : 51245116
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : آیت اله سعیدی اول چهاردانگه نبش بلوار شهدای ایران خودرو دیزل