به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : عاملیت بازاریابی و فروش تهران - بقالیان زاده
کد نمایندگی : 4106
تهران - تهران
تلفن نمایندگی : 02155277630
فکس : 02155273656
نوع نمایندگی : عاملیت
آدرس نمایندگی : جاده ساوه شهرک کامیونداران فاز2 بلوار کوثر نبش موسی بن جعفر