به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : عاملیت بازاریابی وفروش کرمان صنعت حامد
کد نمایندگی : 4101
تهران - تهران
تلفن نمایندگی : 8-02155281096
فکس : 55281099
نوع نمایندگی : عاملیت
آدرس نمایندگی : بلوار آیت اله سعیدی شهرک کامیونداران فاز1خ ولایت پلاک 22