به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : برازجان - علی آبادی
کد نمایندگی : 723
بوشهر - دشتستان
تلفن نمایندگی : 07734372743
فکس : 07734372745
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : کیلومتر 7 اتوبان خلیج فارس شهرک صنعتی خوشاب پ 5339