به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : نجف آباد- نعمت اله صفرنوراله
کد نمایندگی : 238
اصفهان - نجف آباد
تلفن نمایندگی : 03142499662
فکس : 03142499661
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : خ امام خمینی بعد از پلیس راه نجف آباد روبروی شهرك صنعتی