به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : نائین-شركت پیشتازخودرونائین
کد نمایندگی : 225
اصفهان - نائین
تلفن نمایندگی : 03146256862
فکس : 03146258145
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : کنارگذر اصفهان - یزد بعد از جاده بنوید