به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : كاشان-سعید نامی
کد نمایندگی : 228
اصفهان - كاشان
تلفن نمایندگی : 03155576700
فکس : 0314452711
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : بلوار قطب راوندی بعد از رستوران کوثر