به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : شهرضا-برادران براهیمی
کد نمایندگی : 227
اصفهان - شهر رضا
تلفن نمایندگی : 03153215626
فکس : 0312215441
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : كمربندی اصفهان به شیراز- نرسیده به پمپ بنزین فلاردی- سمت چپ