به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : منصور حموله (عاملیت بازاریابی وفروش شهر اصفهان )
کد نمایندگی : 4201
اصفهان - اصفهان
تلفن نمایندگی : 6-03133853034
فکس : 03133853033
نوع نمایندگی : عاملیت
آدرس نمایندگی : اصفهان شاهپور جدید انتهای خ امیر كبیر مجتمع كامیون خوزستان