به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : اردبیل-محمود بابائی
کد نمایندگی : 422
اردبیل - اردبیل
تلفن نمایندگی : 04533820744
فکس : 04533811793
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : خ جام جم- جنب كارخانه آرد كاظمی