به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : عاملیت بازاریابی و فروش اردبیل - حضرتی و شاهین
کد نمایندگی : 4401
اردبیل - اردبیل
تلفن نمایندگی : 04533456992
فکس : 04533458851
نوع نمایندگی : عاملیت
آدرس نمایندگی : بزرگراه بسیج جنب نمایشگاه کامیون اکتروس