ليست نمايندگيهاي فروش شركت ايران خودرو ديزل
:انتخاب شهر
تلفنآدرسنام نمايندگيشهركد
55272460,61آيت اله سعيدي اول چهاردانگه نبش بلوار شهداي ايران خودرو ديزلتهران دفترمركزي ايران خودروديزلتهران100
02133879393کيلومتر 9 جاده خاوران- بعد از بازار مصالح کيمياتهران-عليرضا نيك آئينتهران111
02634168000كمالشهر خ شهيد بهشتي روبروي ظفر 5 کد پستي 3199784646كرج-شركت فني و مهندسي ستاره پارسيان جهانكرج113
02155249074بزرگراه آيت اله سعيدي - كيلومتر12--جنب بيمه دانا پ 107تهران-بهرام صفائيتهران114
02833554054دوراهي همدان ابتداي جاده تاکستان روبروي باسكول صداقت نوقزوين-شركت شتا، خاصقزوين121
02147975082کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج خ نخ زرين خ شهيد جلال پ 14شركت گواه سهامي خاصتهران130
50-02645383647بعد از 3 راه نظر آباد 500 متري سيمان آبيک جنب مسعودبارشرکت ستاره ديزل البرزآبيك133
02533440207قم جاده قديم کاشان سي متري اميرکبير نبش 15 متري سومقم - مصطفي ملا محمد کريميقم134
02332235557اتوبان آزادشهر-بسطام-سه راهي كارخانه سيمانشاهرود-هادي نيشابوريشاهرود142
42-07138321340بلواراميركبير 200متربالاتراز پليس راه بعد از پمپ بنزين جديدشيراز- همايونيشيراز213

تعداد كل نمايندگيها: 65
صفحه:1
تعداد درهرصفحه
1398/09/14 : تاریخ