fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه در شركت ايران خودرو ديزل تعريفي از کار خلاقی است که بطور منظم برای افزایش ذخیره علمی و دانش فنی و نیز استفاده از این دانش در اختراع و طرح کاربردهای جدید انجام می شود . فرایند تحقیق و توسعه در اين شركت عبارت از شناسائی نیازها یا استعدادها ، پیدایش اندیشه ها ، آفرینش ، طراحی ، تولید و معرفی و انتشار یک محصول یا نظام تکنولوژیک تازه است . فعالیت های علمی تحقیق و توسعه به مفهوم عام همیشه دو محصول به همراه دارد ، یکی معلومات و دانش و دیگری تکنولوژی و فن است. تغيير نيازها و سليقه هاي مشتريان، رشد سريع تكنولوژي، رقابت با شركتهاي داخلي و خارجي جهت جذب بازار، همچنين كاهش و ركود تدريجي نظريه ها و عقيده هاي درون سازماني ايجاب مي كند كه يك شركت در قالب يك سيستم مديريتي قوي و كارآمد هميشه به فكر بهينه و به روز كردن و گسترش فرآيندهاي كنوني و ايجاد فرآيندهاي جديد كاري باشد. در حال حاضر قسمت عمده اين وظايف در ايران خودرو ديزل در قالب يك فرآيند مديريتي به عهده دايره تحقيق و توسعه مي باشد اين وظايف در مسيري است كه پيش از اينكه ساير شركتها اقدام به توليد و عرضه محصولات يا خدمــــات جديد بنمايند، شركت ايران خودرو ديزل بتواند محصولات جديدي در زمان مناسب به بازار ارائه نمايد، كيفيت محصولات و خدمات را بهبود بخشد و هزينه توليد يا خدمت را كاهش دهد.

image