fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

تماس با مدیر سیستم انطباق

قبل از ارسال گزارش لطفا به موارد زیر توجه فرمائید

گزارش شما از هر یک از شرکت های همکار و تابعه گروه صنعتی ایران خودرو دیزل مانند شرکت ستاره ایران ، گواه ، ایدم ، ومکو و ... کاملا محرمانه خواهد بود، شما اختیار دارید بدون ذکر نام و ایمیل، گزارش خود را ارسال نمایید در صورت تمایل می توانید جهت ارتباط بیشتر نام و ایمیل خود را وارد کنید ارائه اسناد برای گزارشات ، باعث تسریع در روند رسیدگی خواهد بود

بازرس ویژه انطباق جناب دکتر شیرزاد با شماره تماس 09123267518 می باشند

CCO : 09123862356

لطفا دقت نمائید تا گزارشات ، مختصر و مفید و با رعایت شئونات اخلاقی و طبق فایل پیوست شده ذیل ارسال گردد